Benefit Partners

Profesjonalne wsparcie dla branży fitness

Raporty Okresowe

Data publikacji: 30 wrzesień 2019

(EBI) Raport okresowy nr 5/2019 – Raport półroczny obejmujący okres pierwszych 6 miesięcy roku 2019

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport półroczny obejmujący okres pierwszych 6 miesięcy roku 2019.

Podstawa prawna:

  • 11 ust. 1 pkt. 1) oraz § 12 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • 11 ust. 1 pkt. 1) oraz § 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu

Załączniki:


Data publikacji: 31 maj 2019

(EBI) Raport bieżący nr 3/2019 - Raport roczny za rok obrotowy 2018

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

Jednocześnie, stosownie do pkt 11.2 oraz 22.3, odpowiednio, (i) warunków emisji obligacji serii A, (ii) warunków emisji obligacji serii B oraz (iii) warunków emisji obligacji serii C, wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą nr 1/2017/10/30 Zarządu Spółki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, oraz w związku publikacją sprawozdania z badania z rocznego sprawozdania finansowego Spółki, Zarząd Spółki niniejszym przedstawia raport biegłego rewidenta potwierdzający weryfikację poprawności oszacowania wartości Przedmiotów Zastawów oraz Wskaźnika Udziału Grupy BS według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

 

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 1 pkt. 2) oraz § 14 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 11 ust. 1 pkt. 2) oraz § 14 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys– Prezes Zarządu

 

Załączone pliki:

- Pismo Zarządu
- Wybrane dane finansowe na 2018
- Roczne Sprawozdanie Finansowe Benefit Partners 2018
- Sprawozdanie Zarządu Benefit Partners 2018
- Oświadczenia Zarządu
- Sprawozdanie Biegłego Rewidenta 2018
- Benefit Partners Raport z weryfikacji 31.12.2018


Data publikacji: 28 września 2018

(EBI) Raport bieżący nr 9/2018 - Raport półroczny obejmujący okres pierwszych 6 miesięcy roku 2018

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport półroczny obejmujący okres pierwszych 6 miesięcy roku 2018.

Podstawa prawna:

  • 11 ust. 1 pkt. 1) oraz § 12 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

  • 11 ust. 1 pkt. 1) oraz § 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys– Prezes Zarządu

 

Załączone pliki:

Skrócone Śródroczne Sprawozdanie Finansowe 1H2018

Śródroczne Sprawozdanie Zarządu 1H2018

Wybrane Dane Finansowe za 1H2018

Oświadczenie Zarządu


Data publikacji: 30 maj 2018

 

(EBI)Raport bieżący nr 7/2018 - Raport roczny za rok obrotowy 2017 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 

Jednocześnie, stosownie do pkt 11.2 oraz 22.3, odpowiednio, (i) warunków emisji obligacji serii A, (ii) warunków emisji obligacji serii B oraz (iii) warunków emisji obligacji serii C, wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą nr 1/2017/10/30 Zarządu Spółki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, oraz w związku publikacją opinii biegłego rewidenta z badania z rocznego sprawozdania finansowego Spółki, Zarząd Spółki niniejszym przedstawia raport biegłego rewidenta potwierdzający weryfikację poprawności oszacowania wartości Przedmiotów Zastawów oraz Wskaźnika Udziału Grupy BS według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

 

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 1 pkt. 2) oraz § 14 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 11 ust. 1 pkt. 2) oraz § 14 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu

 

Załączone pliki:

Pismo Zarządu Benefit Partners

Wybrane dane finansowe za 2017 r.

Sprawozdanie Finansowe Benefit Partners za 2017 r.

Sprawozdanie Zarządu Benefit Partners za 2017 r.

Oświadczenia Zarządu Benefit Partners

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta

Raport z weryfikacji wskaźnika Benefit Partners