Benefit Partners

Profesjonalne wsparcie dla branży fitness

Połączenie spółek

Zarząd Benefit Partners sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka") zawiadamia o zamiarze połączenia Spółki (jako "Spółki Przejmowanej") ze spółką Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca"). Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Poniżej znajdą Państwo informacje i dokumenty związane z tym procesem.

1. Sprawozdania finansowe Benefit Systems S.A.

2. Sprawozdania finansowe Benefit Partners sp. z o.o.