Benefit Partners

Profesjonalne wsparcie dla branży fitness

O firmie

Spółka Benefit Partners powstała w 2011 roku.
Odpowiada za zakup sprzętu sportowego oraz jego dzierżawę do klubów fitness, należących do spółek zależnych oraz stowarzyszonych w Grupie Kapitałowej Benefit Systems.

Spółka

Charakter i obszary działania spółki Benefit Partners Sp. z. o. o.

Zobacz

Zarząd

Informacje na temat prezesa zarządu Benefit Partners Sp. z. o. o.

Zobacz

Udziałowcy

Informacje dotyczące Udziałowców spółki Benefit Partners Sp. z o.o.

Zobacz