Benefit Partners

Profesjonalne wsparcie dla branży fitness

Udziałowcy

W Benefit Partners dbamy o dobrą komunikację z interesariuszami, prowadząc przejrzystą politykę informacyjną. W związku z powyższym Zarząd Spółki Benefit Partners informuje, iż w marcu 2020 roku Grupa Benefit Systems S.A. posiadająca dotychczas 95% udziałów Spółki, nabyła pozostałe i tym samym posiada 100% kapitału zakładowego Spółki Benefit Partners.